Kvalitetsplan

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan

Detta kapitel innehåller beskrivning av hur de olika delarna av kvalitetssystemet upprättas, dokumenteras och tillämpas.

Kvalitetssystemet delar.
Kvalitetssystemet som är skriftligt dokumenterat, består av foljande delar:

Kvalitetshandbok
Tekniska instruktioner

Kvalitetshandbok.
Kvalitetshandbok är utformad efter de riktlinjer som anges i Svensk Standard
SS-EN ISO/IEC I7 020:2005

Kapitel sida datum

1.

Företagsledningens ansvar 2 080829

2.

Kvalitetssystem 10 080829

3.

Kontraktsgenomgång 11 080829

4.

Dokumentstyrning 12 080829

5.

Inköp 15 080829

6.

Produkter tillhandahållna av köparen 18 080829

7.

Produktidentifikation och spårbarhet 19 080829

8.

Processtyrning 20 080829

9.

Kontroll och provning 23 080829

10.

Kontroll-, mät-, och provningsutrustning 27 080829

11.

Kontroll och provningsstatus 29 080829

12.

Behandling av awikande produkter 30 080829

13.

Korrigerande åtgärder 31 080829

14.

Hantering, förvaring, packning, leverans 32 080829

15.

Kvalitetsdokument 36 080829

16.

Interna kvalitetsrevisioner 37 080829

17.

Upplärning 38 080829

18.

Statistiska metoder 39 080829

Kontaktuppgifter

Landskrona
Järvgatan 8, 261 25 Landskrona
Telefon: 0418-289 30
Fax 0418-199 10
E-post: info@jobsab.se

Amalia Jönssonsgatan 11
42131 Västra Frölunda
Telefon:0702-48 08 63
E-post:hakan.ivarsson@jobsab.se