Gasinstallationer

Gasinstallationer

Gasinstallationer

JOBSAB utför rörinstallation för industri och specialgaser.

Inom specialgas har JOBSAB ca 30 års erfarenhet av krävande projekt, med höga krav på renhet, precision, kvalitét och leveranstid mot t.ex. läkemedelsföretag, tekniska högskolor, livsmedelindustrin och offshoreindustrin.

JOBSAB installerar även industrigaser och lasergaser för tillverkningsindustrin.

JOBSAB har alla erfoderliga licenser, utbildningsnivåer och utrustningar för att genomföra dessa projekt.

Projekten drivs i vissa fall tillsammans med någon samarbetspartner som t.ex. AGA, Air liquide, Yara och Strandmöllen.

gasinstallationer

 

Gasinstallationer- Dykeri 

Inom dykeriinstallationer har JOBSAB erfarenhet av krävande projekt, med höga krav på renhet, precision, kvalitét och leveranstider.

JOBSAB har alla erforderliga licenser, utbildningsnivåer och utrustningar för att genomföra dessa projekt.

Jobsab utför förutom rörinstallation också renspolning/ flushning samt tryckprovning av rörsystem för gas.
Utförda rörinstallationer är bla på fartyg Toisa Pegasus och Well Exhancer. dykeri_1 dykeri_2

 

Kontaktuppgifter

Landskrona
Järvgatan 8, 261 25 Landskrona
Telefon: 0418-289 30
Fax 0418-199 10
E-post: info@jobsab.se

Amalia Jönssonsgatan 11
42131 Västra Frölunda
Telefon:0702-48 08 63
E-post:hakan.ivarsson@jobsab.se