Certifiering

Certifiering

Certifiering

loggor

Sellihca
JOBSAB är kvalificerat av Sellihca. Kvalificeringen innebär att JOBSAB är godkänd leverantör inom kraftsindustrin.

Svetskompetens
JOBSAB använder kvalitetsstyrning av svetsarbete enligt SS-EN ISO 3834 och SS-EN 729-4.
Svetsarprövning enligt SS-EN 287-1
Orbitalsvetsning: Svetsarprövning enligt SS-EN 1418
Lödning: Lödarprövningsintyg enligt SS-EN 13133

AGA Gas AB Gasinstallationer
JOBSAB utför montage enligt kvalitetsmanual.

Gasinstallationer
JOBSAB utför alla typer av gasinstallationer enligt kvalitetsmanual.
JOBSAB har eget “Tillstånd för trycksättning med gas” upp till och med 100 bar från SWEDAC.

VVS-lnstallatör
JOBSAB uppfyller kraven för auktorisation
“Auktoriserad VVS-lnstallatör”

Swagelock-skolan
JOBSAB`s samtliga montörer har genomgått utbildning av SVAFAB

Kontaktuppgifter

Landskrona
Järvgatan 8, 261 25 Landskrona
Telefon: 0418-289 30
Fax 0418-199 10
E-post: info@jobsab.se

Amalia Jönssonsgatan 11
42131 Västra Frölunda
Telefon:0702-48 08 63
E-post:hakan.ivarsson@jobsab.se